SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אביגיל ריינר וזוהר קורן

סדרה של 5 שמיכות ארוגות המציגות סצנות מהמיתולוגיה הארמנית. "חוסר ההיכרות שלי עם המוצא הארמני של משפחתי דירבן אותי לחקור תרבות זו", מספרת המעצבת. שמיכות הן ייצוג של בית עוטף בחום ואהבה: כמו שהורה מקריא לילד סיפור לפני השינה, כך גם הפריט הביתי הזה מספר סיפור שדרכו ניתן לגשר על הפער בין תרבויות רחוקות.

 

 

אור וחושך

גיאנה גספריאן