SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רוית לצר

רֶצֶפְּט, סדרת כלים קרמיים שפותחה בתקופת הקורונה ומגלמת באמצעות צורה וחומר את הדייקנות והקפדנות הנהוגות בעולם האפייה. 

משבר הקורונה גזר על אנשים התכנסות בבית והוביל לעיסוק אינטנסיבי בבישול ואפייה. 

תהליך הפיתוח של סדרת הכלים נעשה מתוך התבוננות בתנועות העבודה של אופים, מקונדיטורים ועד אופים חובבים. ההתבוננות הובילה לסדרת תובנות הנוגעות לתנועת הידיים בזמן העבודה, לכלים המעורבים בתהליך האפייה, לשמירה על מידות ונפחים ולארגון והאחסון של ציוד האפייה לאחר השימוש. 

המסקנות תורגמו לפיתוח מורפולוגי של סדרת כלים המשמשים לאפייה ולהגשה ומתוכננים לייצור סדרתי מתוך הקפדה על איכות ותשומת לב לגימורים. הפרויקט בוחן את היכולת לחדש ולתרום בתחום רווי באמצעות סט כלים בסיסי שפונה למגוון רחב של אופים.

טכניקה וחומרים: עיצוב קרמי, יציקת אדמית לתבניות, צובענים, גלזורה וסיליקון

צילום: מיכאל שבדרון

רֶצֶפְּט

גאיה בלומנטל