SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר פוסמן גלית, ברק אלעד (מתקן התפלה פלמחים)

מטרת תהליך התפלת מי ים היא הרחקת המלחים ואספקת מים איכותיים העומדים ברגולציה.

במתקן התפלה פלמחים, אחד משלבי התהליך הוא ריכוך המים לשם הרחקת יוני הקשיות (אבנית).

שלב זה מהווה טיפול קדם לפני שלב האוסמוזה ההפוכה. אחד משלבי תפעול המרכך הוא שלב הריענון, שמטרתו היא החזרת יכולת המרכך לספוג בשנית את יוני הקשיות. בנוסף לכך, ישנה הוספה של כימיקלים על מנת לייצב את התהליך. על כן, הפחתת צריכת הכימיקלים בעלת 2 יתרונות עיקריים: חסכון כלכלי והקטנת זיהומים סביבתיים.

כמות החומצה שיש להוסיף תלויה בתדירות ובמשך הרענונים. בכדי להפחית את צריכת החומצה יש לבצע אופטימזציה על שלב הרענון.

בתמונה ניתן לראות את סכמת התהליך עבור מרכך אחד הכולל את זרמי הכניסה והיציאה בשלבים העיקריים בתהליך.

אופטימיזציה לשלב הרענון במחליף היונים במתקן התפלה "Via Maris" בפלמחים

בן ברק ועינב מהלר