SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הפרויקט מתייחס לאישה חצויה בין שני עולמות, שתי זהויות, גדרות התיל שהפרידו את שני החצאים של הזכרונות והגוף, זכרונות של עבר ועתיד כבד, בזהותה של אישה שחיה מתחת לכיבוש ברמת הגולן.
"הייתי בטוחה שאהבה היא הכוח הגדול ביותר שמניע אותי ליצור, אולם התשוקה לשנות סדרי עולם מעוות זה, היא הכוח גדול יותר", אומרת המעצבת.

צילום: אחיקם בן יוסף

רכה כבזלת

בטחיש סמאח