SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יואב זיו

מחקרים מראים כי בשנת 2050 צפוי האוקיינוס להכיל יותר פלסטיק מדגים. 

OCEAN-3 היא סדרת צעצועים המיועדת להעלות את המודעות של ילדים לפסולת בים ולעורר בהם אחריות לעתיד העולם והאוקיינוסים. 

המוצרים מבוססים על שילוב בין ערך משחקי לערך חינוכי, מתוך הנחה שהוא יוביל לשינוי תודעתי והתנהגותי – מילדים שמשחקים באיסוף פסולת לילדים שאוספים פסולת. הסדרה מתוכננת לייצור מפלסטיק ABS מתמחזר, כך שגם כאשר לא תשמש עוד את הילדים הם יוכלו  להשלים את המהלך החינוכי ולהעביר אותה למכל המחזור.

סדרה הצעצועים מיועדת לשלוש קבוצות גיל:

  1. OCEAN 1 היא סירה בעלת פתח קדמי השואבת לתוכה פלסטיק שצף במים ומיועדת לשלב הראשון של משחק באמבטיה (4-2 שנים).
  2. OCEAN 2 הוא כדור מסננת המיועד לשלב השני (6-4 שנים) כאשר הילד כבר נכנס לים אך עדיין לא לבד. כדור המסננת חושף בפני הילד את הפסולת בחול על שפת הים. 
  3. OCEAN 3 היא מסגרת בעלת חלונית שקופה ותופסן המאפשרים להסתכל אל תוך המים, למצוא פסולת וללכוד אותה, המיועדת לשלב השלישי גיל (8+), שבו הילדים גדולים דיים להיכנס למים לבד. 

טכניקה וחומרים:  Polypropylene

צילום: מיכאל שבדרון

OCEAN-3 - פיתוח מודעות אקולוגית באמצעות משחק

בועז עווד