SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יואב זיו

הפרויקט בוחן איך אנו תופסים מגדר וכיצד הוא מתבטא דרך צעצועי ילדים ומשפיע על התפתחותם. "בתור ילדה "טומבוי" שהלכה נגד הנורמות החברתיות, תמיד הרגשתי אחרת מהמגדר שלי ותמיד הרגשתי שאני עושה "הפוך". בפרויקט הגמר בחרתי להתמקד בצעצועים כאזור להשפעה ולשינוי, מכיוון ששם מתחילות להתקבע הסטיגמות על מה זה בן ומה זה בת באמצעות צבעוניות, מורפולוגיה ותחומי עניין." אומרת פוקס

כל אלה באים לידי ביטוי בהפרדה בין משחקי מלחמה, חשיבה, הרכבה ופירוק המיועדים לבנים, ובין משחקי הלבשה, בישול וטיפוח לבנות, גם בעידן שלנו, שיש בו יותר מארבעים סוגי מגדר, ואפילו בקרב ילדים אשר מגדירים את עצמם במגדר שלא תואם את המין הביולוגי שלהם. לתבניות אלו יש השפעה על עתיד הילדים, על תחומי העניין שלהם ועל יכולתם לדמיין לעצמם טווח של זהויות ושאיפות אישיות ומקצועיות.

צילום: מיכאל שבדרון

צעצוע רב-מגדרי

אריאל פוקס