SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אורית חופשי

אריאל מור מתגוררת ופועלת בתל אביב. עבודותיה צומחות מתוך תפיסת האמנות כפעולה של בריאה ושל מילוי החלל הקיומי. בעבודתיה היא מרמזת על עולם שקיים מתחת לפני השטח, עולם בו מגבלות החושים מונעות מאיתנו לתפוס אותו כפי שהוא באמת. הנקודות אותן היא מניחה בדקדקנות על פני הנייר מסמלות עבורה את מה שהיא מכנה "הפשטת כל ההפשטות", ובאמצעותן היא מנסה להציג את הרעיון שעומד בבסיס הפיזיקה המודרנית- מכניקת הקוונטים, עולם אנרגטי חלקיקי בו הכל וכולם קשורים זה בזה באופן בלתי נפרד.

טכניקות וחומרים: אקריליק על ניירות Arche.

צילום: אחיקם בן יוסף

חלקיקים אלמנטריים

אריאל מור