SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' אביבית לוי

המערכת Spotted פותחה על ידי סטודנטיות במחלקה להנדסת תוכנה במכללת שנקר, בעבור עמותת "כרישים בישראל".

זוהי מערכת ראשונה מסוגה שפותחה על מנת לתעד ולתצפת על מין מחבטן הספירים. במסגרת הפרויקט פותח ומומש אלגוריתם חדשני לזיהוי פרט ממין מחבטן ספירים. כיוון שלא נעשה תיעוד עד כה, חוקרי העמותה התקשו בביצוע מחקר ובקרה על מין מחבטן הספירים. למעשה, הפיתוח הטכנולוגי החדש עשוי לתרום לעבודת שימור המערכת האקולוגית של כדור הארץ.

המערכת מסוגלת לזהות, לתעד ולסווג באופן אוטומטי דגים ממין מחבטן הספירים מתוך מגוון בעלי החיים הימיים שחיים בסביבתו ולסווג כל פרט ספציפי מתוכם.

זיהוי המין של מחבטן הספירים וזיהוי הפרטים בתצפית נעשים באמצעים חדשניים של עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת מבוססי רשתות נוירונים עמוקות.