SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ענת אבוקיה גרוזובסקי, גילי גולן סחר

"אני דוברת עברית, אך שפת האם שלי היא רוסית. נולדתי בארץ, אבל גדלתי בברית המועצות דרך סיפורי הורי"

אסתר גורביץ למדה בבית הספר על ספרות בעברית, אך במקביל, נחשפתה לאגדות ולספרות רוסית בביתה. בחוץ מקיפות אותה אותיות בעברית, ובבית אותיות ברוסית.

עבורה, עברית מייצגת את הקשר עם הסביבה, ולעומת זאת רוסית מייצגת את החיבור למשפחה. הפרויקט "דואליות" עוסק בזהות מפוצלת,  בדואליות שמתקיימת בתוכה כדוברת שתי השפות. הדואליות באה לידי ביטוי דרך אותיות בעברית וברוסית, המתחברות זו לזו לתכשיט אחד.

חומרים: פליז, פלדה קפיצית, צבע, ציפויי זהב

טכניקות: צורפות קלאסית

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

 

דואליות

אסתר גורביץ