SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
איתמר דאובה ואופיר ליברמן

הפרויקט עוסק בהשפעות הפנימיות האינדיבידואליות בתפיסה חזותית. לטובת המחקר השתמשה עוזרי בטבע דומם כפלטפורמה להצגת האובייקטים והאופנים השונים בהם ניתן לחוות אותם. "תפישה חזותית" מציגה מספר  אובייקטים המונחים בתוך קופסה ובאמצעות שינוי של ערכים הלקוחים מהעולם של טבע דומם הצופה יוכל לחזות באובייקטים כל פעם באופן שונה.

 

תפישה חזותית

אסטר עוזרי