SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ברק אשר

ב"על האש" הכול מונח על כתפיו של הגבר. הטקס מגלם את סיפורה של האנושות מראשיתה ועד ימינו, אבל גם את הסיפור האישי שלנו כחברה בישראל. הטקסים, המתקיימים במדינות רבות אך באופנים שונים, מספרים את סיפור גבורתו של האדם על הטבע והחי מראשית ההיסטוריה. הם מגלמים מאפיינים דתיים של הקרבת קורבן ומצביעים על מקומו של הגבר-הצייד במשפחה ובחברה. הטקס הישראלי אימץ מאפיינים אלו והתאים אותם לתרבות, לחברה ולהיסטוריה הישראלית. 

"על האש" הוא טקס מדומיין המנציח את הגבריות: הגבר הישראלי, שהפך מצייד לחייל, צד את הארוחה בהמתנה לקצב בסופרמרקט, גובר על איתני הטבע באמצעות חומרי בערה ומצת, מגן על משפחתו דרך כיבוש שטח ותחימתו – שטח שיהיה מוכן להילחם עליו עם גברים אחרים, כמותו, לכמה שעות באחד מיערות הארץ.

 Mankal היא ערכה ל"על האש": כיסא מתקפל שהופך למנשא גב וכולל מנגל, צידנית, פחמים, מזלג לבשר, שמן, בנזין, מצית, פותחן, סרט סימון לבן-אדום, נפנף וחצי בצל.

טכניקה וחומרים: צינורות אלומיניום, פלסטיק, פח, טקסטיל

צילום: מיכאל שבדרון

Mankal - ערכת גב ל"על האש"

אלון רוטמן