SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
נדב שליו ותמר בר דיין

"נאש דידן"(בארמית: אנשים שלנו) היו יהודים אשר נולדו באיזור איראן, טורקיה ואזרבייג'ן סביב העיר אורמיה. מעולם לא הכירו בבני העדה כתושבים מן המניין במדינות אלו ועליהם היה לנדוד ולעסוק במקצועות מסחר על דרך המשי.

לכן, פרטים רבים בסיפורם נמחקו ואין לעדה נרטיב אחוד. עד היום אנשי העדה עוסקים במלאכת איסוף וחיבור זיכרונות. הפרויקט מציג ומאחד את חלקי הסיפור המפוזרים, על גבי פרטי לבוש המרכיבים קולקציית קפסולה בגזרת Streetwear אשר פונים לקהל צעיר ועדכני מתוך כוונה לקשור בין הדורות, לחזק את השורשים ולשמש השראה לחשיבותה של הזהות העצמית.