SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
בן בן חורין ומיכל פאוזנר

הפרויקט עוסק בהנגשת ארון הספרים היהודי, שהוא למעשה ה׳דאטה בייס׳ של היהדות. הוא מלא במגוון רחב של תכנים מרתקים מכל הסוגים והנושאים, אבל בגלל הקונטקסט שבו הם מובאים, ובגלל הנגשה לא מוצלחת, קהלים רחבים לא נחשפים אליהם. הפרויקט מגשר על הפער הזה, ובאמצעות אתר אינטראקטיבי המציג מיפוי של התוכן ממבט-על, לצד אפשרות לחיפוש נושאים ספציפיים, כניסה לטקסטים ועיון בהם.

 

 

על רגל אחת

אלאור פז