SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
גיא חרל"פ ורגב קונטס

"אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו: מי שיש לו מנה, רוצה מאתיים. יש לו מאתיים, רוצה ארבע מאות" (קהלת רבה א', ל"ד). תאוות האדם עולות תמיד על מה שהוא יכול להשיג בחייו. וככל שהאדם מצליח לצבור הון רב יותר, כך גם תאבונו גדל. הבודהיסטים מאמינים שזה המצב האנושי, הם קוראים לזה "דֻקְּהַה" – מעגל סבל לא נגמר של חוסר סיפוק. בקליפ זה, ביקשתי לשפוך אור על תכונה אנושית זאת ולעקוב אחר השלכותיה.

 

 

מונקי ביזנס

איתמר ארליכמן