SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר יגאל הופנר

על פי משרד הבריאות, נפילות הן אחד הגורמים העיקריים לתחלואה ולתמותה בקרב אוכלוסייה מבוגרת בני ה-65 ומעלה.

פרויקט BalanceBoard הינו פרויקט אשר נעשה בשיתוף פעולה עם ד"ר איילת דונסקי מהמכללה האקדמית בוינגייט. BalanceBoard שם לעצמו למטרה לסייע למטפלים לנטר ולשפר את יציבת המטופלים אשר סובלים מבעיות ביציבות. כמו כן, מאפשר למטופלים לבצע תרגילי פיזיותרפיה באמצעות משחקים אינטראקטיביים הנשלטים על ידי לוח הניטור.

 

BalanceBoard

אייזיק אוהד, אמסלם בן, יורי רשקובסקי