SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר יגאל הופנר

נסיעה ברכבת מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים של תושבים רבים, והקושי במציאת מקומות ישיבה  גדל בשעות העומס. לנוסע שעולה על הרכבת אין דרך לדעת באילו מהקרונות יש מקומות פנויים ולכן מסתפקים בעמידה.  

networked train מציעה לנוסעים מידע על מושבים פנויים בזמן אמת, ומכוונת אותם אל הקורנות הרלוונטים. 

איך זה עובד?

באמצעות רישות הרכבת, התוכנה אוספת מידע ממערכת החיישנים וממערכת ההזמנות. המידע מוצג בזמן אמת לנוסע שיכול למצוא בקלות מושב פנוי. המידע שנאסף  מאפשר להנהלה לאסוף סטטיסטיקה לגבי השימוש ברכבות ולארגן את הרכבות בהתאם לעומס הצפוי. 

זוהי מערכת המשפרת באופן ניכר את השימוש ברכבות ויכולה לגרום לנוסעים רבים לוותר על הנסיעה ברכב פרטי ולהתנייד באופן קבוע ברכבת.

The Networked Train

אחמד אבו חוסיין, רוזין חילו