SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו: ייצור ממוחשב - ארכ' תדמור אסנת, אדר'  לוי עמרי

ההתחממות הגלובלית הביאה להתרבות מוצאת של אוכלוסיית היתושים והזבובים והיא הוכפלה פי חמש כתוצאה ממנה. מטרתו של הפרויקט היא לייצר פתרון מרחבי לבעיה זו, וזאת על ידי צמחים טורפים שיביאו לדילול מרבי של המזיקים.

היתושים והזבובים מהווים מטרד, ובנוסף לכך תורמים באופן ניכר להעברת מחלות בין בני אדם ובין בעלי חיים לבני אדם.

המערכת בנויה כך שהיא מושכת ולוכדת יתושים וזבובים. הפרויקט מציג תכנון למלכודות יעילות יותר ומתן תנאי גידול אופטימליים עבור כל צמח- עומק שתילה (מצע גידול) וגובה צמיחה. ובכך נותן מענה לבעיה קיימת שעתידה להתרחב,תוך שמירה על מערכות אקולוגיות שקיימות בטבע.

 

 

WILD TRAP

אור שלמה הכהן, דניאל גולדברג, טל מויאל כהן