SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
בן בן חורין ומיכל פאוזנר

מחקר חזותי העוקב אחר טיפוגרפיה פיזית והתהליכים אשר משפיעים עליה לאורך הזמן. במסגרת המחקר נבחנו שישה גופנים שנמצאים בשימוש נרחב במרחב הציבורי.

גופנים אלו משתנים בעקבות תהליכים המשפיעים באופן ישיר על המבנה המולקולרי של החומרים אשר מרכיבים את האותיות ובכך משנים את צורתן. תהליכים אלו טבעיים אך מושפעים במידה רבה על ידי האדם.

 

אות וחומר

אור עיאש