SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ברק אשר

מסכה: בהיסטוריה של האנושות היה למסכות תפקיד חשוב בהגדרה עצמית – המסכה מאפשרת לאדם לעטות על עצמו תכונות וזהות חדשות על ידי שינוי זמני, צורני, חומרי וצבעוני.

לקות: לכל אחד מאיתנו לקות מסוימת. מאז ומתמיד אנשים ניסו להתגבר על לקויות באמצעות שימוש בחפצים – חנית, נעלי עקב ומשקפיים, למשל. 

Functional Absence: בפרויקט הניסיוני ביקשתי להתמקד בהבנת חלקן של הלקויות בהגדרת הזהות שלנו. לצורך כך עיצבתי "חפץ מתווך" שבשונה מחפצים אחרים, המציעים להתגבר על הלקות, מציע לעטות את הלקות במופגן באמצעות מסכה. המסכה תוחמת את הפנים באמצעות מסגרת שאליה מתחברים תשעה פילטרים מודולריים ודינמיים. מערכת הפילטרים מאפשרת לאדם לעטות על עצמו לקות זמנית באמצעות שילובי מיסוכים שונים בין הפנים האנושיות ובין העולם.

חומרים: אצטט, טיטניום, משי

צילום: אריאל מדינה

Functional Absence

אור טורקו