SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

האטרופומסה הוא ספר לילדים והורים, הקורא לקחת חלק פעיל בעולמנו המשתנה גיאוגרפית, דרך חיבור פשוט ומדויק בין העולם האקדמי לספרות ילדים. מתוך כוונה לקדם למידת עקרונות ומונחים מדעיים – סביבתיים.

הספר ערוך כשיחה משותפת להורה וילד, ועוסק בהנגשת הידע העדכני ביותר, מתוך התפיסה שעל מנת ליצור עולם אחר וטוב יותר על הילדים להיות שותפים לידע אקדמי ורלוונטי מתאים. הפרויקט מדרבן אותנו לחשוף ולהנגיש עבור דור העתיד את הידע הזה כבר עכשיו, ולא לחכות שהם יעשו את זה בעצמם.

צילום: אחיקם בן יוסף

האנטרופומסה

אורה מילר גירינולד