SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו X - לקראת עיצוב פרמטרי- פרפורמטיבי, אדר' אלפסי נתנאל, מר בוקשטיין מרטין, מר מיתר קשת

למורשת התרבותית יש ערך עצום לאנושות. מאז ומעולם חקרנו ולמדנו על אלו שחיו כאן לפנינו. ערים חכמות מייצרות כמויות דאטה גדולות, והרבה מהערכים התרבותיים כבר אינם מוחשיים.  על מנת לשמר את המורשת והתרבות נצטרך להשתמש בכלים חדשים. חלק  מהזיכרונות הקולקטיביים החזקים של תל אביב, מצויים בהפגנות ומחאות, בייחוד באזור שדרת רוטשילד בה התקיימו המחאות הגדולות. anthropo-mass עוסק בשאלה: איך ניתן לשמר את הזיכרון הקולקטיבי במרחב הפיסי.

 

 

 

anthropo-mass

אולגה סטדניוק, אלכס מוגילבסק