SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

עבודה זו עוסקת בפיתוח של צנתר לב בטכנולוגית סריגה, דרך עיניו של המעצב החוקר. בדומה לטכנולוגית יצור מתווסף, טכנולוגית הסריגה מאפשרת לייצר אובייקטים בעלי תכונות תפקודיות מובנות מראש על ידי שליטה במבנים הבסיסיים של החומר. תכונות אלה הודגמו על ידי אבות טיפוס סרוגים, המדגימים את הקשר בין תפקיד לבין מבנה. 

צנתר סרוג ללב

אוהד יעקובוביץ'