SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
צילה חסין

אפליקציית אנדרואיד שמבוססת על שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין הורים לבין ילדיהם הקטנים, המבלים בגינה הציבורית. האפליקציה מאפשרת גיוס עזרה ומענה לקשת רחבה של בעיות וסיטואציות יומיומיות, וכן מצבי חירום המתרחשים בגינות משחקים ציבוריות. מעבר לכך, האפליקציה מחזקת קשרי קהילה והדדיות בין הורים ובין הילדים עצמם. האפליקציה פרקטית, אינטואיטיבית ומיועדת לקהל הרחב (בקרב הורים) וגם נוחה לשימוש.